Prosimy przeczytaj / Please read

PL

Proszę przesłać oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 

  • Gea Invest Sp. z o.o
  • ul. Akacjowa 4N/1/24 
  • 55-040 Ślęza 

WAŻNE! Termin płatności za Twoją fakturę zaczyna biec od daty otrzymania oryginalnych dokumentów.

ENG

Please send the original documents by traditional mail to the following address:

  • Gea Invest Sp. z o.o
  • ul. Akacjowa 4N/1/24 
  • 55-040 Ślęza 

IMPORTANT! The payment term for your invoice begins from the date we receive the original documents.